POLITYKA PRYWATNOŚCIPolityka Prywatności Portalu Oleoe.pl opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu oraz zawiera Umowę. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu oraz realizacji Umowy. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora w ramach działania Portalu oraz w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy. 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w celu realizacji Usług/Umowy oraz obsługi Portalu/Umowy oraz realizacji Usług - zgodnie z Regulaminem, Umową i niniejszą Polityką Prywatności.

 2. Zbiór danych osobowych Usługobiorców jest przetwarzany przez Administratora zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.), dlatego nie podlega rejestracji w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO); ponadto przetwarzane dane w zakresie dostępnym w CEIDG stanowią dane powszechnie dostępne w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 wspomnianej Ustawy.

 3. Przeglądanie Portalu. Można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika (bez rejestracji). Można też skontaktować się z Administratorem bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] , nie rejestrując konta.

 4. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Portalu Oleoe.pl wymaga rejestracji Użytkownika - przejście przez Procedurę Rejestracji zgodnie z Regulaminem i Umową.

 5. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

  1. adres IP

  2. data wchodzenia na portal/rejestracji/logowania

  3. dane konfiguracji przeglądarki użytkownika, jego systemu operacyjnego i inne dane identyfikujące Uzytkownika i komputer z którego korzysta Użytkownik

  4. dane o elementach “klikalnych” przez Użytkownika

 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.

 7. Mogą tez być stosowane inne technologie potwierdzające dostarczenie lub odczytanie wiadomości.

 8. Sposoby wykorzystania danych i Cookies

 9. W przypadku przesłania do Portalu informacji osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania danych do Umowy.

 10. Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody.

 11. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika w ramach Umowy).

 12. Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):

  1. zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,

  2. dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;

  3. realizować Umowę i Usługi

 13. Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki (lub zmodyfikować ustawienia obsługi cookies i prywatności według własnych potrzeb).

 14. Instrukcja co do kroków postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje się na stronie pomocy (Support/Wsparcie) lub w instrukcji użytkownika producenta danej Przeglądarki.

 15. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.